Garantie

Alle garantieclaims moeten schriftelijk naar ons worden gestuurd. We bepalen of de claim geldig is en stellen het resultaat van de claim op de hoogte. Als het artikel moet worden gerepareerd, zal een van onze teams ermee instemmen dat het artikel naar onze fabriek wordt teruggestuurd voor reparatie of vervanging (dit wordt bepaald door ons team).

Alle items die zonder voorafgaande toestemming en bevestiging naar ons zijn verzonden, worden op kosten van de koper teruggestuurd. De garantie dekt de kosten van de reparatie, maar is exclusief het transport van vrachtkosten in verband met de claim van de klant.

We accepteren geen retourzendingen als er met het item is geknoeid. Is bijvoorbeeld opnieuw geverfd, opnieuw afgewerkt, opnieuw gestoffeerd of als het item niet op de juiste manier is gebruikt voor het beoogde doel.

Neem voor meer informatie of om een claim in te dienen contact met ons op.