Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE
Deze algemene voorwaarden (en haar eventuele wijzigingen) zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op de overeenkomst die tussen ons en u ontstaat (de “Voorwaarden”). Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van alle gebruikers (“u”/”uw”) en die van Cose Interior (“ons”/”onze”/”wij”/”de verkoper”) met betrekking tot de door ons aangeboden producten via deze website (www.cose-interior.com).
Neem deze voorwaarden aandachtig door, vooraleer u aan het einde van het bestelproces klikt op de knop “Bevestig bestelling en betalen”.
Door het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling bent u gebonden aan deze voorwaarden. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, neem dan contact met ons op via het contactformulier. *Opmerking: Het retourbeleid is enkel van toepassing bij een aankoop via de webshop, m.a.w. bij een aankoop van op afstand zonder dat er voorafgaand een bezoek aan één van onze showrooms heeft plaatsgevonden.
COSE INTERIOR is een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in Olifantstraat 32/102, 9600 Ronse, België. Ons BTW-nummer is BE 0640.753.690

2. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE
Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
U gaat ermee akkoord dat, door het plaatsen van uw bestelling, u zonder voorbehoud deze voorwaarden aanvaardt, hebt gelezen en begrepen.
Deze voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als voor ons daar ze zijn ontworpen om uw rechten te beschermen als een gewaardeerde klant en om onze rechten te beschermen als bedrijf en om een wettelijk bindende overeenkomst tussen ons creëren.
U gaat ermee akkoord dat:
1 U alleen gebruik mag maken van de website om legitieme aanvragen of bestellingen te plaatsen.
2 U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zal plaatsen. Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een dergelijk bestelling heeft geplaatst, zijn wij gerechtigd de bestelling te annuleren en de respectievelijke autoriteiten op de hoogte te brengen.
3 U er zich ook toe verbindt correcte en volledige e-mail-, adres- en/of andere contactgegevens aan ons te verstrekken en u erkent dat we deze gegevens kunnen gebruiken om u te contacteren in het geval dat dit nodig blijkt.
Als u niet alle informatie opgeeft die we nodig hebben, zal u mogelijk uw bestelling niet kunnen afronden.
Door het plaatsen van een bestelling via de website, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan.

3. SERVICE BESCHIKBAARHEID
Artikelen aangeboden op deze website zijn alleen beschikbaar voor levering in de volgende lidstaten van de Europese Unie: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De informatie opgenomen in de voorwaarden en op deze website vormen geen verkoopaanbod maar eerder een uitnodiging tot handelen. De overeenkomst komt maar tot stand nadat uw bestelling door ons is aanvaard (waarbij al dan niet een bedrag al van uw rekening is afgeschreven). Wanneer we uw aanbod niet aanvaarden en er al een bedrag van uw rekening werd afgeschreven, zal dit volledig worden terugbetaald.
Om een bestelling te plaatsen, dient u het aankoopproces te volgen en te klikken op de knop “Bevestig en betaal” om uw bestelling te versturen en tot betaling over te gaan. Eenmaal u de bestelling hebt bevestigd en wenst te betalen, zal u automatisch worden doorverwezen naar een Bevestigingspagina, waar u een bestelnummer krijgt medegedeeld. Hierna ontvangt u een e-mail van ons waarbij we de ontvangst van uw bestelling bevestigen (De “Orderbevestiging”). We raden u aan deze pagina op te slaan of af te drukken.

5. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
Alle bestellingen van producten zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van het betreffende product en in dit opzicht, in het geval er zich problemen zouden voordoen inzake beschikbaarheid omdat producten niet langer voorradig zijn, behouden wij ons het recht voor om u informatie te geven over vervangende producten van eenzelfde of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen.
Als u deze vervangende producten niet wenst aan te kopen gaan we over tot het terugbetalen van het geld dat u eventueel al zou hebben betaald.

6. WEIGERING VAN BESTELLING
Wij houden ons het recht voor om producten van onze website te halen en om te allen tijde informatie op deze website te verwijderen of te bewerken. Terwijl we alle mogelijke inspanningen leveren om aangeboden betalingen te autoriseren, kunnen uitzonderlijke omstandigheden ertoe leiden dat we dienen te weigeren om een order te verwerken of te aanvaarden nadat we dit hebben ontvangen of u al een Orderbevestiging hebben gestuurd. We houden ons het recht voor om dit ten allen tijde te doen, naar eigen goeddunken.
We zijn niet aansprakelijk tegenover u of enige andere derde partij op grond van het verwijderen van een product van deze website, het verwijderen of bewerken van de inhoud op deze website of voor het weigeren om een bestelling te verwerken of te accepteren nadat wij deze hebben ontvangen of u een Orderbevestiging hebben gestuurd.

7. UW RECHTEN OP ANNULEREN “Afkoelingsperiode”
Als u de overeenkomst sluit als consument, kunt u een contract te allen tijde binnen 14 kalenderdagen annuleren, te rekenen vanaf de dag dat u de producten ontvangt. In dit geval kunt u een volledige teruggave van het voor de producten betaalde bedrag ontvangen, in overeenstemming met ons retourbeleid (zie hieronder bij artikel 13). Lees aandachtig ons retourbeleid voor instructies over hoe u het product of de producten in kwestie kunt terugsturen.
Uw recht om een contract te annuleren, geldt alleen voor producten die worden teruggestuurd in dezelfde staat zoals u ze heeft ontvangen. Ook alle productinstructies, documenten en verpakkingen dienen te worden meegeleverd. Elk product dat is beschadigd of niet in dezelfde staat is als hoe u het heeft ontvangen of dat sporen van gebruik vertoond, anders dan door het openen van de doos, worden niet terugbetaald. U dient dus redelijkerwijze zorg te dragen voor het product (de producten) zolang het in uw bezit is.
Opmerking: De mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren geldt evenwel niet voor de levering van toonzaalmodellen en op maat gemaakte producten. Hieronder wordt ook begrepen dat producten die op aanvraag van de klant voor de klant gemaakt worden en/of afwijken van de standaardcollectie die op onze website getoond worden, gedefinieerd worden als zijnde op maat gemaakte producten. Zo valt ook bijvoorbeeld een bankstel dat, volgens dezelfde afmetingen als een bankstel dat op de website getoond wordt, voor u in een door u gekozen kleur of materiaal gemaakt wordt, onder de bepaling een op maat gemaakt product.

8. LEVERING
De levering kan op drie verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de grootte van de producten die deel uitmaken van uw bestelling: door Bpost, in onze showroom of aan huis door ons (een privaat transport per vrachtwagen).
8.1 Levering door Bpost
Onder voorbehoud van beschikbaarheid (zie artikel 5 hierboven), zullen wij ernaar streven om de levering van uw bestelling van de producten zoals vermeld op uw orderbevestiging te realiseren binnen de 15 werkdagen vanaf de datum van de Orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.
8.2 Levering ophalen in de showroom
Onder voorbehoud van beschikbaarheid (zie artikel 5 hierboven), zullen wij ernaar streven om de levering van uw bestelling van de producten zoals vermeld op uw orderbevestiging te realiseren binnen de 25 werkdagen vanaf de datum van de Orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.
8.3 Levering aan huis door ons
Onder voorbehoud van beschikbaarheid (zie artikel 5 hierboven), zullen wij ernaar streven om de levering van uw bestelling van de producten zoals vermeld op uw orderbevestiging te realiseren binnen de 25 werkdagen vanaf de datum van de Orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.
8.4 Levertermijn

Redenen voor vertraging kunnen zijn:

Als we, om welke reden ook, niet kunnen voldoen aan de leveringsdatum, wordt u op de hoogte gehouden en de keuze aangeboden om ofwel verder te gaan met uw bestelling tegen een verlengde levertermijn of om uw order te annuleren met een volledige terugbetaling.
Houd er rekening mee dat de bestellingen tijdens de werkuren van de desbetreffende post- en transportbedrijven worden geleverd.
Zorg ervoor dat de bestelde producten in uw huis binnen kunnen, dat ze kunnen worden geleverd op de plaats waarvoor ze zijn bestemd en de plaats van levering. Mochten de producten toch niet binnen kunnen, dan kunt u alsnog de levering aanvaarden of de producten terugsturen, maar elke retour zal op uw eigen kosten worden gerealiseerd (zie onder Retourbeleid).
Voor de toepassing van deze voorwaarden zal de “levering” geacht worden te hebben plaatsgevonden door de ondertekening voor ontvangst van de producten op het overeengekomen afleveradres.

9. ONMOGELIJKHEID TOT LEVEREN
9.1 Levering door Bpost
Als levering niet kan plaatsvinden omdat u afwezig bent op het moment van levering, zal u een briefje in uw mailbox vinden dat u de mogelijkheden biedt om ofwel de postbode naar uw adres te laten terugkeren op een andere datum of om het pakket op te halen in het lokale postkantoor. Het pakket zal bij het plaatselijke postkantoor blijven gedurende 15 dagen. Indien de levering niet wordt opgehaald op het postkantoor binnen deze 15 dagen, zal het pakket worden terug gestuurd naar de hoofdzetel van Cose Interior.
9.2 Levering aan huis door ons
Levering door Cose Interior wordt georganiseerd via privaat transport. Voor elke levering zullen wij contact met u opnemen via e-mail of telefoon teneinde een leverdatum af te spreken. Wanneer de levering niet kan plaatsvinden omdat u afwezig was op het tijdstip van de levering kan de levering een tweede keer aangeboden worden. De kost van deze tweede levering zal te uwen laste komen.
De koper verbindt er zich toe om alle nuttige inlichtingen te vertrekken met betrekking tot de levering, zoals tijdstip en moeilijkheidsgraad, zodat de verkoper de wijze van het vervoer duidelijk kan bepalen. Indien de goederen niet geleverd kunnen worden ten gevolge van de gebrekkige informatie van de koper, zal deze laatste de kosten van een tweede aanbieding dragen.

10. RISICO EN EIGENDOM
Vanaf het moment van levering bent u verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de producten.
De eigendom van de producten gaat pas over naar u op het moment dat we de volledige betaling ontvangen van alle verschuldigde bedragen voor de producten, inclusief leveringskosten.

11. PRIJS EN BETALING
De prijs van alle producten vermeld op onze site is de geldende prijs, behalve in geval van een duidelijke fout. Terwijl we streven ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van producten die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling te bevestigen aan de juiste prijs of om te annuleren. Als we er niet in slagen om u te contacteren, wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al zou hebben betaald voor de producten, ontvangt u een volledige terugbetaling.
Wij zijn niet verplicht om het product (de producten) aan u te leveren aan de verkeerde (lagere) prijs (zelfs nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd) als de prijs duidelijk en onmiskenbaar verkeerd is en redelijkerwijs door u kon worden herkend als een onjuiste prijs.
De prijzen vertoond op de website zijn BTW-inclusief maar exclusief verzendkosten, deze zullen worden toegevoegd aan het totale orderbedrag.
Prijzen kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd, maar (uitgezonderd bij fouten zoals hierboven uitgelegd) wijzigingen hebben geen invloed meer op bestellingen waarvoor wij u al een Orderbevestiging hebben verstuurd.
Zodra u klaar bent met winkelen en al de items die u wilt kopen toegevoegd zijn aan de winkelwagen, is de volgende stap het doorlopen van het aankoopproces en de betaling.

12. BTW
Op grond van de geldende regels en voorschriften, zijn alle aankopen via de website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
In dit verband en op grond van hoofdstuk I van titel V van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wordt de plaats van levering geacht in de lidstaat te zijn van het adres waar de producten worden geleverd en de BTW is van toepassing tegen het geldende tarief in elke lidstaat waar de items volgens de geplaatste orders te leveren zijn.
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving in elk rechtsgebied, kan de “verleggingsregeling” (artikel 194 van richtlijn 2006/112 ) van toepassing zijn op goederen geleverd in bepaalde lidstaten van de Europese Unie indien de klant belastingplichtige voor BTW-doeleinden is of dient te zijn. Als dit het geval is, zal er geen BTW in rekening gebracht worden door ons, onder voorbehoud van de bevestiging door de ontvanger dat de BTW op de geleverde items voor rekening zou worden genomen door de klant onder de verleggingsregeling.

13. RETOURBELEID
Cooling off returns
Algemeen beleid: Als u wenst de overeenkomst binnen de in artikel 7 genoemde termijn te annuleren, dient u ons te contacteren om de retour te melden. Vervolgens brengen wij u op de hoogte naar welk adres precies het desbetreffende artikel mag geretourneerd worden.
Gelieve het product zo spoedig mogelijk naar ons terug te sturen (op eigen risico) samen met de e-mailbevestiging of een kopie van uw factuur en leveringsbon die u ontvangt bij aflevering samen met het product.
Gebruik bij het terugsturen waar mogelijk de originele verpakking waarin u uw bestelling hebt ontvangen of stuur terug mee: alle originele dozen, instructies, documenten en verpakkingen.
We zullen de teruggestuurde producten volledig onderzoeken en u zult op de hoogte worden gebracht van uw recht op een terugbetaling (indien aanwezig). De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt (in ieder geval binnen 30 dagen na de dag dat u ons de annulering heeft gemeld.
We zullen u steeds het tegoed terugstorten op de rekening van de bank- of kredietkaart die u hebt gebruikt voor het betalen van uw aankoop. Maar u zult verantwoordelijk zijn voor de kosten en het risico bij uw retour naar ons, zoals hierboven beschreven.
Elk product dat bij ontvangst beschadigd is of niet in dezelfde staat is als waarin u het heeft ontvangen of dat sporen van gebruik vertoont, zal niet worden vergoed.
Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
Retour van foutieve of defecte producten
Mocht u de ontvangen producten beschouwen als niet conform met het Contract, dan dient u ons zo snel mogelijk te contacteren met detailinformatie over het product en de eventuele schade via ons webcontactformulier of telefonisch op +32(0)472/639 238 binnen de 3 dagen.
Gelieve ons het product zo snel mogelijk terug te sturen (op eigen risico), samen met de orderbevestigingsmail en de levernota die u ontvangt bij de levering van het product.
We zullen de teruggestuurde producten onderzoeken en zullen u op de hoogte brengen van uw recht op vervanging of terugbetaling (als deze van toepassing is) via e-mail binnen een redelijke termijn. Normaliter zullen we de vervanging of de terugbetaling zo snel mogelijk in orde brengen en ik elk geval binnen 30 dagen nadat we u per email hebben bevestigd dat u recht hebt op een terugbetaling of een vervanging van het foutieve of defecte product.
Producten teruggestuurd door een fout of defect, indien dit van toepassing is, zullen volledig worden terugbetaald inclusief een terugbetaling van de leverkosten voor het opsturen van het product naar u en de kosten die u maakte voor het terugsturen van het product naar ons. We zullen steeds het terug te betalen bedrag overmaken aan de rekening gebonden aan de bank- of kredietkaart die werd gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop.
Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN
Door het open karakter van deze website en de mogelijkheid tot fouten in het opslaan en verzenden van digitale informatie, staan we niet garant voor we de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die aan deze website wordt gestuurd of van de website wordt verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website.
Alle productomschrijvingen, informatie en materialen gepubliceerd op deze website worden als zodanig opgegeven, zonder hierover garanties te geven, impliciet of expliciet.
Wij garanderen dat alle producten gekocht op deze website van voldoende kwaliteit zijn en op redelijke wijze geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor producten van deze aard worden gebruikt. Voor zover toegestaan door de wetgeving, maar zonder uit te sluiten wat niet wettelijk mag worden uitgesloten wat consumenten betreft, zijn we niet aansprakelijk voor garanties onder enige vorm, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot de producten op de website.
Door ons verkochte producten (inclusief handgemaakte producten) zullen vaak de natuurlijke eigenschappen bevatten van het materiaal gebruikt voor het vervaardigen van het afgewerkte product. Natuurlijke karakteristieken als textuur, kleurvariatie, houtknopen en houtnerven worden hierbij niet beschouwd als fouten of tekortkomingen. We selecteren enkel producten van de hoogste kwaliteit maar natuurlijke eigenschappen zijn onvermijdelijk en dienen te worden aanvaard als deel van de unieke uitstraling van het product.
Niets in dit Artikel is van invloed op uw wettelijke rechten als consument of uw recht tot het annuleren van het Contract.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM
U erkent en aanvaardt dat de auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten van deze website te allen tijde eigendom blijven van Cose Interior. U kunt deze inhoud enkel gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van ons of onze licentiegevers. Dit houdt niet tegen dat u gebruik mag maken van deze website voor zover nodig en om een kopie te maken van een bestelling of van details van het Contract.

16. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
De toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie of communicatie die wij naar u sturen schriftelijk moet zijn. Wanneer u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. Wij zullen u contacteren per e-mail of u van informatie voorzien door het plaatsen van berichten op onze website. Voor contractuele doeleinden, gaat u akkoord met deze elektronische wijze van communiceren en erkent u dat alle contracten, berichten, informatie en andere communicatie die wij u op elektronische wijze sturen voldoen aan de wettelijke verplichting dat deze communicatie schriftelijke dient te zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

17. OPMERKINGEN
Alle berichten die door u naar ons worden verstuurd dienen te worden verzonden via ons webcontactformulier. Behoudens en tenzij anders bepaald in artikel 16 zullen wij u informatie sturen via e-mail of via het postadres dat u opgeeft bij het plaatsen van een bestelling.
Berichten zullen worden beschouwd als ontvangen en correct aangeleverd als ze zijn geplaatst op onze website, 24 uur na het versturen van een e-mail of 3 dagen na het posten van een brief. Als bewijs van kennisgeving is het voldoende, in het geval van een brief, dat deze brief correct werd geadresseerd, bezegeld en afgeleverd bij de post en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail werd gestuurd naar het opgegeven e-mailadres van de bestemmeling.

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en cessionarissen.
U mag een contract of een van uw rechten of plichten die voortvloeien uit het contract niet overdragen, toewijzen, vervreemden of u er op enige andere manier van ontdoen.
We kunnen een contract, of een van onze rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien overdragen, toewijzen, vervreemden, uitbesteden of er anderszins over beschikken op enig moment gedurende de looptijd van het contract. Ter voorkoming van twijfel zal elke dergelijke overdracht, toewijzing, of andere vorm van vervreemding geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument of enige garantie of waarborg die wij aan u, uitdrukkelijk of impliciet, zouden verstrekt hebben opheffen, afbreuk doen of op enige wijze beperken.

19. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet kunnen uitvoeren van, of voor de vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst, wanneer dit zou veroorzaakt zijn door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (Overmacht).
Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, verzuim of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat meer bepaald (zonder hiermee exhaustief te zijn) het volgende:

Onze prestaties onder dit contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Overmacht blijft bestaan, en we zullen de termijn voor de prestaties verlengen voor de duur van die periode. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen krachtens de Overeenkomst ondanks de Overmacht kan worden uitgevoerd.

20. AFSTAND
Wanneer we zouden nalaten, op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst, de strikte naleving van een van uw verplichtingen of een van de voorwaarden uit deze Overeenkomst af te dwingen of als we nalaten om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens van de Overeenkomst recht op hebben, zal dit niet handelen u niet ontheffen van de naleving van deze verplichtingen.
Geen verklaring van afstand door ons van een van deze voorwaarden zal geldig zijn tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en dit u schriftelijk wordt gecommuniceerd in overeenstemming met de paragraaf over kennisgevingen hierboven.

21. DEELBAARHEID
Als een van deze Voorwaarden of enige bepalingen in deze overeenkomst door een bevoegde autoriteit worden beschouwd als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar, zal de betreffende voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst die wel geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Voorwaarden en alle documenten die er uitdrukkelijk in worden vernoemd, maken de gehele overeenkomst uit tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen u en ons, hetzij mondeling of schriftelijk.
Noch u noch wij zullen enig verhaalsrecht hebben ten aanzien van een onware verklaring die door de ander, hetzij mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een Contract werd gemaakt (tenzij de onware verklaring op een uiterst bedrieglijke wijze werd gemaakt) en het enige verhaal voor de andere partij zal contractbreuk zijn zoals aangegeven in deze Voorwaarden.

23. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE VERANDEREN
Wij hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan het beleid en de Voorwaarden van kracht op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging van dit beleid of voorwaarden moet worden gemaakt door de wet of een overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing zal zijn op bestellingen eerder door u geplaatst).

24. RECHT EN JURISDICTIE
Overeenkomsten voor de aankoop van producten via onze site zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Niets in dit artikel is van invloed op uw wettelijke rechten als consument.

25. FEEDBACK
Wij waarderen uw feedback. Gelieve alle feedback en reacties aan ons door te geven via ons contactformulier.

26. GARANTIE

Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hierna­volgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren op het frame en de stiksels, na feitelijke ingebruikneming door koper. Deze garantie geldt niet op; door gebruik veroorzaakte normale slijtage en verontreiniging. Schade als gevolg van vocht, temperatuur-,licht- en weersinvloeden. Alsook schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verkeerd onderhoud. Beschadiging door een externe oorzaak. Verder merken we op dat zoals bij alle 100% lederen producten, er doorheen de tijd gebruikssporen ontstaan die het leder een meer doorleefde look zullen geven. Deze kleurevolutie is eigen aan 100% echt leder en biedt geen rede tot klacht. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.